Bất động sản công nghiệp đứng trước thời khắc “chuyển mình

Vật chất có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng

Theo khoa học hiện đại, tốc độ ánh sáng (một cách tổng quát hơn, tốc độ lan truyền của bức xạ điện từ) trong chân không, ký hiệu là c, là một hằng số vật lý cơ bản, nó có giá trị chính xác bằng 299.792.458 m/s. Theo thuyết tương đối hẹp, c là tốc độ cực đại mà mọi năng lượng, vật chất, và thông tin trong vũ trụ có thể đạt được. Nó là tốc độ cho mọi hạt phi khối lượng liên kết với các trường vật lý (bao gồm bức xạ điện từ như photon ánh sáng) lan truyền trong chân không. Nó cũng là tốc độ truyền của hấp dẫn (như sóng hấp dẫn) được tiên đoán bởi các lý thuyết hiện tại.

Tuy nhiên, lý thuyết về vướng víu lượng tử đã khẳng định rằng có tồn tại một cơ chế thông tin giữa 2 hạt có vướng víu lượng tử với nhau, và cơ chế thông tin này có tốc độ truyền tin nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Điều này bị chính nhà Bác học Einstein phản đối rất kịch liệt.

Tuy nhiên, các thí nghiệm về vướng víu lượng tử ngày nay đã khẳng định rằng Einstein đã sai, có một dạng vật chất nào đó có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. [8] Hiệu ứng vướng víu lượng tử cũng ngày càng được ứng dụng một cách rộng rãi vào công nghệ máy tính lượng tử. [9] Các nhà khoa học cũng đã lần đầu tiên chụp ảnh được 2 hạt có vướng víu lượng tử với nhau. [10]

 

* * TIN TỨC CÙNG KHU VỰC

* * DỰ ÁN CÙNG KHU VỰC

Liên hệ


Loading ...